Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yksityissuojasi on meille tärkeä ja haluamme olla avoimia, kuinka käytämme ja käsittelemme tietojasi. Tämän selosteen tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään mitä tietoja keräämme, kuinka käytämme tietojasi, miten tietojasi jaetaan ja kuinka voit hallita tietojasi.

Tämä seloste sisältää ne tiedot joita keräämme kun käytät palvelua. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä palvelua.

 

1. - 2. Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioista vastaava

Ari Kivikangas

Rekisterin nimi

Minisome.netin -palvelun käyttäjätietokanta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ensisijainen käsittelyperuste on suostumus. Suostumuksen voi perua koska vain.

Sivustolla käytetään vain rekisteröityneiden käyttäjien itse antamia tietoja.

Henkilötietoja käytetään palvelun tarjoamiseen, palvelusta tiedottamiseen, ylläpitoon . 

Keräämme myös kävijätilastoja palvelun kehittämistä varten. Kävijätilastojen avulla voidaan muun muassa seurata kuinka paljon käyttäjiä palvelussa käy ja mitkä ovat palvelun suosituimmat ominaisuudet. Nämä tiedot ovat pseudonomysoituja, joka tarkoittaa sitä, että emme näe mitä juuri sinä teet, vaan näemme vain kävijöiden yhteenlasketun määrän.

5. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin käyttäjä käyttää palvelua. Jos käyttäjä poistaa tilinsä, Käyttäjätiedot ovat palautettavissa mahdollisiin viranomaisselvityspyyntöihin vastaamisen mahdollistamiseksi. Pääsy poistettuihin käyttäjätietoihin vaatii poliisin tai muun vastaavan viranomaisen tutkintapyynnön

6. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä tallennetaan vain sinun itsesi sivustolle lisäämät tiedot. Osa tiedoista on salaisia ja ne jäävät vain ylläpidon tietoon 

  • Käyttäjätunnus
  • Salasana
  • Sähköpostiosoite 
  • Kuva
  • Sukupuoli
  • Syntymävuosi
  • Kotikunta

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallennetaan käyttäjien ilmoittamien tietojen perusteella.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin annetut tiedot näkyvät sivustolla kohdan 6. mukaisesti. Rekisteröityessään Minisome.nettiin käyttäjä suostuu siihen, että em. tiedot näkyvät muille käyttäjille. Rekisteröityneet käyttäjät voivat muuttaa ja poistaa tietoja halutessaan.

Tietoja ei luovuteta ilman erillistä ilmoitusta kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jokaisella rekisteröityneellä on käyttöoikeus rekisteriin hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella. Käyttäjätunnuksella ei kuitenkaan pääse näkemään eikä muuttamaan muita salaisia tietoja kuin rekisteröidyn itsensä tietoja.

Laitteisto jolla rekisteri sijaitsee on suojattu ja noudattaa yleisiä suosituksia tietoturvalle. Käyttäjän tunnistetiedot (salasana) on salattu niin, ettei myöskään palveluntarjoaja saa sitä selville.

10. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihi

11. Rekisteröidyn oikeudet

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Käyttäjä voi tarkistaa omat kohdan 6 mukaiset perustietonsa palvelusta.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

 

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä voidaan muodostaa profiileita. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan käytännössä nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisest

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.